W dniu 22.11.2022 odbyły się warsztaty prowadzone przez Fundację Górom na temat pasterstwa. Gośćmi Fundacji byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Cięcinie im. św. Franciszka z Asyżu. Dzieci wysłuchały informacji o pasterstwie, jak i mogły poznać co znaczy wypas i zagrać na instrumentach typowych dla tego zawodu.