Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego tj. osunięcie się stromej skarpy objazdu na pracowników wykonawcy inwestycji pn. ”Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1434S w km 4+893 w miejscowości Żabnica”, wprowadzono awaryjnie tymczasowe oznakowanie tj. ograniczenie tonażowe do 3,5 t dla ruchu kołowego na odcinku prowadzenia robót budowlanych.

O kosztach i zakresie prac pisaliśmy TUTAJ.

 

Udostępnij Drukuj E-mail