Na przełomie kwietnia i maja zostanie dokonany przegląd dróg gminnych, który będzie miał na celu określenie ich stanu oraz wymaganego zakresu prac planowanych do wykonania w bieżącym roku.

Komisja w składzie: Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonają przeglądu stanu nawierzchni dróg, odwodnienia i właściwego oznakowania, jak również oświetlenia ulicznego. Komisja będzie również zwracała uwagę na estetykę i czystość ulic. 

"Objazd dróg rozpoczniemy w dniu 3 kwietnia br. od miejscowości Cięcina. Liczymy, że okres 2 tygodni będzie wystarczający na objazd poszczególnych miejscowości. Po dokonanym przeglądzie dróg zostanie sporządzony raport na podstawie którego zostanie określony zakres prac do wykonania w bieżącym roku. Powyższy zakres prac na drogach gminnych zostanie podany do publicznej wiadomości" - informuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Harmonogram objazdów jest następujący:

Cięcina – 3-13 kwietnia 2018 r.

Cisiec – 16-27 kwietnia 2018 r.

Węgierska Górka – 7-11 maja 2018 r.

Żabnica – 14-25 maja 2018 r.

Harmonogram objazdów może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, jak również intensywność pracy komisji, o czym informować będziemy na bieżąco.

źródło: Gmina Węgierska Górka

Udostępnij Drukuj E-mail