"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chciałbym przypomnieć procedury samej akcji odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. Osoba kierująca zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych, od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia przez niego wiarygodnych informacji o utrudnieniach wynikających z zimowych zjawisk atmosferycznych, wydaje dyspozycję wyjazdu służb, które zgodnie treścią umowy mają 2 godziny na reakcję. Dopuszczalne odstępstwa czasowe od stanu nawierzchni opisanego standardem, z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny zostać usunięte, określa poniższa tabela z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego." - informuje Damian Maciejowski koordynator akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Rajcza.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W GMINIE RAJCZA W SEZONIE 2018/2019

 

DROGI POWIATOWE:

 1. Firma „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, 34-373 Zwardoń

 2. Firma P.P.H.U „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza

 3. Firma P.P.U.H „KOCOŃ” Sp. j. Kocoń Krzysztof, Kocoń Jakub, Rycerka Górna 228, 34-370 Rajcza

 DROGI GMINNE:

SOŁECTWO RAJCZA

 1. Firma „IDEA” Marzena Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Górka

 2. Firma P.P.H.U. „MIKA”, Rajcza 18, 34-370 Rajcza

 3. Firma Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza

 4. Firma „NET-KOMP” Marcin Zając, Milówka, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka

SOŁECTWO RYCERKA DOLNA

 1. Firma „NET-KOMP” Marcin Zając, Milówka, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka

 2. Firma F.P.U.H Halina Szczotka, Rycerka Dolna 248, 34-370 Rajcza

SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA

 1. Firma „STOLBUD” Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza

SOŁECTWO SÓL i SÓL KICZORA

 1. Firma P.U.H. KUROWSKI Zbigniew Kurowski, Sól 68a, 34-370 Rajcza

SOŁECTWO ZWARDOŃ

 1. Firma „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, 34-373 Zwardoń

Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Rajcza jest Pan Damian Maciejowski – tel. 606 322 196. Ponadto informujemy, że samorząd Gminy Rajcza jest przygotowany do organizacji pomocy dla mieszkańców, w razie wystąpienia trudnych zjawisk i warunków pogodowych. Działania te będą oparte o służby zarządzania kryzysowego, GOPS-u, gospodarki komunalnej oraz jednostek OSP. Zgodnie z deklaracją, sołtysi poszczególnych sołectw będą na bieżąco wspomagać koordynowanie zimowego utrzymania nawierzchni dróg gminnych w swoich sołectwach.

Sołectwo Rycerka Dolna – Pani Halina Szczotka tel. 694 223 887

Sołectwo Rycerka Górna – Pan Tadeusz Banaś tel. 502 182 161

Sołectwo Sól – Pani Barbara Kotrys tel. 509 601 448

Sołectwo Sól Kiczora – Pan Kazimierz Dobras tel. 696 092 496

Sołectwo Zwardoń – Pan Jacek Hojny tel. 609 592 334

 

źródło: Damian Maciejowski Urząd Gminy w Rajczy

Udostępnij Drukuj E-mail