Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2019 r. sygnatura sprawy I OSK 2536/17 zakończył się spór kompetencyjny dotyczący odcinka byłej drogi krajowej DK 69 w Gminie Milówka. Na skutek wyroku zarządcą przedmiotowej drogi od dnia 25 lipca 2019 r. został Zarząd Powiatu w Żywcu.

Jednocześnie informujemy, że w latach 2010-2019 (z roczną przerwą w latach 2015-2016) funkcję zarządcy drogi pełniła Gmina Milówka.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail