Informujemy, że Powiat Żywiecki zakończył remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w miejscowości Juszczyna oraz remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza w miejscowości Przybędza. Oba zadania zrealizowano w ramach usuwania skutków szkód i powodzi. Dotacje na ten cel przekazane zostały z budżetu państwa.

Zakres zadań w Juszczynie obejmował między innymi: umocnienie rowów drogowych, umocnienie poboczy korytkami ściekowymi, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową o długości 540 m. Koszt inwestycji wyniósł 432 tys. zł w tym 20% ze środków Powiatu Żywieckiego. Natomiast zakres zadań w Przybędzy obejmował między innymi: oczyszczenie i profilowanie rowów drogowych, oczyszczenie przepustów pod zjazdami, ścięcie i uzupełnienie poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową o długości 610 m. Koszt inwestycji wyniósł 459 tys. zł w tym 20% ze środków Powiatu Żywieckiego.

Źródło i zdjęcia: Powiat Żywiec

 

Udostępnij Drukuj E-mail