Powiat żywiecki, podobnie jak inne cztery powiaty województwa śląskiego (łącznie 28 gmin), otrzymał 13 marca 2019 roku promesy od Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wśród żywieckich gmin, które otrzymały środki na remonty dróg, są: Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia, Milówka, Świnna, Ślemień, Koszarawa, Łękawica. Promesy rozdano w sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gwarancje finansowe warte ponad 2,7 mln zł przyznano na realizację zadań takich jak:

- odbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień - Młyńska w km od 0+532 do km 0+592 w m. Ślemień,
- odbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km od 2+560 do km 2+580 w m. Rychwałdek,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna - Jeleśnia w km od 4+760 do km 5+300 w m. Juszczyna,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1483 S Żywiec - Przybędza w km od 3+910 do km 4+520 w m. Radziechowy, Wieprz i Przybędza,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica - Koniaków w km od 6+085 do km 7+420 w m. Kamesznica - etap II,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Zawoja w km od 12+559 do km 12+569 w m. Koszarawa, 
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna w km 0+213 w m. Cięcina,

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała-Juszczyn w km od 0+730 do km 0+790 w m. Sopotnia Mała,

- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenia i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec - Rychwałd w km od 0+405 do km 0+435 w m. Żywiec".

 

 

Źródło i zdjęcia: Jan Chrząszcz, powiat żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail