12 października br. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyły się uroczystości związane z XX-leciem Powiatu Żywieckiego.

W uroczystości wzięli udział: Ks. biskup Tadeusz Rakoczy, długoletni proboszcz parafii w Żywcu - ks. infułat Władysław Fidelus, Wiceminister Stanisław Szwed, Poseł RP Kazimierz Matuszny, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor wraz z Wójtami gmin Powiatu Żywieckiego, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej, przedstawiciele stowarzyszeń i firm współpracujących z Powiatem Żywieckim, dyrektorzy szkół i pozostałych jednostek Powiatu Żywieckiego, dyrektorzy i kierownicy Starostwa Powiatowego, Członkowie Zarządu poprzednich i obecnej kadencji, Radni Powiatu w latach 1998 – 2018, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz zaproszeni goście.

Uroczystość poprzedziła minuta ciszy za zmarłych radnych i pracowników Starostwa Powiatowego, następnie Starosta Żywiecki Andrzej Kalata przywitał zebranych gości. W trakcie uroczystości zaprezentowano film o powiecie żywieckim, a także wręczono podziękowania i drobne upominki pracownikom, którzy zatrudnieni są w Starostwie Powiatowym w Żywcu już 20 lat. Kolejne podziękowania odebrali Radni Powiatu Żywieckiego pięciu kadencji (1998-2018).

Wydarzenie zakończył specjalny koncert przygotowany przez gospodarza miejsca Panią Dyrektor Jolantę Tomas.

Od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, tj. od dnia 1 stycznia 1999 r., powołane zostały powiaty, wśród nich Powiat Żywiecki z siedzibą w Żywcu, położony w województwie śląskim. Powiat Żywiecki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców terytorium obejmującego 15 gmin, w tym jedną gminę miejską.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail