Jednym z najważniejszych punktów XXXIX sesji Rady Powiatu w Żywcu, która odbyła się w dniu 25 czerwca br. było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żywieckiego za 2017 rok.

Za rok 2017 budżet Powiatu zrealizowany został w wysokości 136 mln. zł czyli w 100,2% planowanych dochodów. Wydatki zostały wykonane na kwotę 133 mln. zł  czyli w 95,5%. Zmniejszyło się również zadłużenie Powiatu o ponad 2 mln. zł.

Sprawozdanie poprzedzone było pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. W efekcie głosowania wszyscy Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe, a także udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

Starosta Żywiecki Andrzeja Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Roman Rokita złożyli na ręce Pani Skarbnik podziękowania dla całego Wydziału Finansowego za poprawną realizację budżetu.

Źródło: Starostwo Powiatowe Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail