Kilka ważnych kwestii udało się omówić burmistrzowi Żywca Antoniemu Szlagorowi, podczas spotkania z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim, które odbyło się w minioną środę 21 lutego w Warszawie. Bez wątpienia sprawa dokończenia oczyszczania ścieków na Żywiecczyźnie, smog, oraz zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Żywieckiego są sprawami niezwykle istotnymi dla wszystkich mieszkańców, a bez wsparcia rządowego wiele z projektów nie miałoby szans na realizację, czemu dał wyraz burmistrz w zamieszczonym komunikacie: 

Są sprawy, które dla Żywca i całego regionu są priorytetowe. Z całą pewnością należą do nich: dokończenie realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie", zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego i jego brzegów oraz walka ze smogiem. Wszystkie te tematy są ważne dla mnie, jako burmistrza miasta Żywca, w związku z czym podejmuję wiele działań w celu ich realizacji. Trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, sami jako samorząd, czy to miejski, czy powiatowy nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich tych planów, bez pomocy władz centralnych. Właśnie dlatego w środę spotkałem się w Warszawie z panem ministrem inwestycji i rozwoju doktorem Jerzym Kwiecińskim, z którymi omówiliśmy wszystkie wspomniane wyżej kwestie. Jestem głęboko przekonany o tym, że wspólnie uda się zrealizować najważniejsze dla Żywiecczyzny cele. Pan minister Kwieciński zna bardzo dobrze nasze miasto i cały powiat żywiecki oraz jego potrzeby. Tym samym dialog w sprawie potrzeb i możliwości jest niezwykle konstruktywny.

Pozostaje czekać na konkrety i efekty tej rozmowy.

Źródło: Miasto Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail