Główna oś projektu "Przestrzeń dla Pieśni" to transmisja międzypokoleniowa, czyli przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym uczestnikom kultury. Mistrzynie tradycji, siostry Zofia i Józefa Sordyl przez dwa lata dzieliły się wiedzą i unikatowymi umiejętnościami z 14 edukatorkami oraz animatorkami, które następnie – przy wsparciu specjalistów od śpiewu białego, przekazywały to dziedzictwo czterem Grupom Śpiewaczym. 

Grupy te powstały przy ogniskach muzycznych prowadzonych przez Fundację Braci Golec w czterech gminach na Żywiecczyźnie: Łodygowicach, Milówce, Jeleśni i Porąbce.
Projekt trwał dwa lata i obejmował proces budowania świadomości, uczenia się od siebie i przywrócenia przestrzeni dla pieśni oraz śpiewu grupowego. 

Celem projektu było przywrócenie rangi pieśni jako bazy kultury tradycyjnej poprzez organizację cyklicznych Posiad z Pieśnią i Przeglądu Pieśni im. Z. i J. Sordyl. I Święto Pieśni im. - przegląd im Zofii i Józefy Sordyl stanowił finał dwuletniego projektu „Przestrzeń dla Pieśni”- rozszerzenie repertuaru pieśni Beskidu Żywieckiego oraz powiększenie grona osób, które chętnie i bez oporów śpiewałyby dawno zapomniane melodie.

Projekt Przestrzeń dla Pieśni dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Fundacji Braci Golec uczy się grać i śpiewać 220 dzieci w 8 gminach w Beskidzie Żywieckim. Fundacja działa od 2003 roku. Obecnie powstaje nowe ognisko w Czernichowie.

źródło, zdjęcie i nagrania: Fundacja Braci Golec

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail