7 lutego w Dworku Kępińskich w Moszczanicy odbyły się konsultacje dotyczące realizowanego przez Powiat Żywiecki i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących projektu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Powiatu Żywieckiego: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Kierownik Biura Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński oraz Dyrektor Wydziału i Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, przedstawiciele Firmy Creative Tower, Urzędu Miasta Żywca, Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Spółki Beskid Żywiec oraz Śląski Konserwator Zabytków.

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania degradacji terenów nadbrzeżnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego na terenie Powiatu Żywieckiego, a jego ideą przewodnią jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu. Główne linie tematyczne działalności całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling.

Trwające obecnie konsultacje są końcowym etapem przygotowywania dokumentacji projektowej w ramach wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony do końca marca. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”, a całkowity koszt projektu to 3,3 mln. złotych.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i przyrodniczej, remont budynku „Pod Głową Konia” z 1907 roku, znajdującego się w Żywcu, w dzielnicy Moszczanica, który przeznaczony  będzie na „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”, dostawy sprzętu, urządzeń, wyposażenia, działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne oraz rewitalizację 7,5 ha.źródło i zdjecia: powiat.zywiec.pl

Udostępnij Drukuj E-mail