W  ostatnim kwartale mijającego roku gmina Rajcza poczyniła wszelkie  starania na pozyskanie kolejnych środków unijnych  na rozwój  gminy.  Rozpoczęła 3 projekty z programu Interreg VA 2014-2020, których realizacja zakończy się w 2018 roku. Część działań zostanie zrealizowana na wiosnę 2018 roku. Aktualnie trwają prace dotyczące przygotowania przetargów oraz ich rozstrzygnięcia. 

W ramach projektu pn. "Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: gmin Nova Bystrica i Rajcza wybudowana zostanie  ścieżka  rowerowa na odcinku Rycerka Górna Suławy - Sól (studnie solankowe), wykonana zostanie  grafika  pozioma  na powierzchni chodników, powstanie wioska wołoska.

Natomiast projekt pn. Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej zakłada budowę  trasy rowerowej na odcinku I: od granicy z Milówką do mostu„U Szewczyka”, remont trasy rowerowej w Rajczy Dolnej, budowę  trasy rowerowej na odcinku III: od mostu w ciągu drogi powiatowej do parku w Rajczy, budowę ścieżki rowerowej na odcinku IV: od ośrodka Brzeszcze w Rycerce Dolnej do mostu w Rycerce Górnej.

 

Plany na kolejne lata  

Rajcza chciałaby  efektywnie wykorzystać wody solankowe.  Projekt z  Żyliną  noszący tytuł: „Wspólnie w  harmonii przyrody, ciała i duszy” przewiduje budowę inhalatorni solankowej w  centrum Rajczy z  wykorzystaniem regionalnych motywów architektonicznych. Budynek został tak zaprojektowany aby oprócz instalacji służącej dystrybuowaniu i leczniczej wody solankowej w celach inhalacyjnych, był także punktem czerpania solanki (o niskim stężeniu) do celów kosmetycznych. Cała inhalatornia dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie posiadała stosowane ułatwienia, w tym ławeczki czy podjazdy. Antypoślizgowa posadzka będzie podgrzewana i ozdobiona 4 płaskorzeźbami nawiązującymi do historii Rajczy oraz pogranicza polsko-słowackiego. Budynek ma być oświetlony oraz podłączony do kanalizacji. Przewidziano zamknięty obieg solanki. Teren wokół będzie zagospodarowany i objęty bezprzewodową siecią wi-fi. Inhalalatornia będzie odpowiednio wypromowana podczas sympozjum „Kultura, Zdrowie, Sacrum na Pograniczu” oraz kampanii w radiu i telewizji oraz prasie.

Następny projekt z  Oščadnicą pt.: „Aktywna współpraca w  zakresie ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na pograniczu PL-SK” zakłada przebudowę drogi Zwardoń-Oźna-Rycerka Górna pod kątem trasy rekreacyjno-rowerowej. Droga byłaby przebudowywana na odcinkach od „garaży” w Soli do Zwardoń Bór oraz od Państwa Koniecznych do mostu u Suławy za rzeką (III odcinki). Trasa rowerowa prowadziłaby do gminy Oščadnica. Przy trasie planowane jest utworzenie dwóch stref wypoczynku. W pierwszej strefie znajdą się ławki, kosze na śmieci oraz dwujęzyczna tablica o florze i faunie górskich potoków. Druga strefa zlokalizowana w okolicy szkoły w Rycerce Górnej wyposażona byłaby w urządzenia siłowni zewnętrznej, ławeczek, koszy na śmieci oraz dwujęzyczną tablicę edukacyjną z charakterystyką kulturową Rycerki Górnej.

Ponadto, w ramach projektu zostanie odnowiona kapliczka kamienna z 1901 roku – Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Palnowana jest także impreza pt.  „Strzecha dwóch kultur”, która przybliży bogactwo kulturowe i tradycje Rycerki Górnej.


Kolejny projekt  to projekt z Novą Bystrica pt.:„Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza – kontynuacja”, który  zakłada opracowanie transgranicznej, mobilnej aplikacji do mapowania szlaków pieszych i rowerowych, aby umożliwić mieszkańcom i turystom dobrą orientację we wspólnym obszarze transgranicznym. Aplikacja będzie zawierała również informacje na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych oraz ich lokalizacji. W ramach projektu odbędą  się  również zawody rowerowe, podczas których uczestnicy będą zapoznawać się z  walorami kulturowymi i przyrodniczymi obu partnerskich obszarów przygranicznych, z dużym naciskiem na Gminę Rajcza.


W przypadku otrzymania dofinansowania, parafia w Rajczy będzie uczestniczyła w projekcie unijnym, realizowanym wspólnie ze  słowackim partnerem z Żyliny, w którym występuje także Gmina Rajcza z zamiarem budowy inhalatorium solankowego. Parafia chce pozyskać fundusze na remont plebani i utworzenie sali muzealnej. Zadanie polegać będzie na pracach remontowych, koniecznych do utworzenia ogólnodostępnej sali muzealnej, poświęconej historii obrazu Matki Bożej Miłosierdzia Kazimierzowskiej i Sanktuarium w Rajczy. Remont odbywał się będzie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku zabytkowej plebani.

W  przypadku zatwierdzenia złożonych projektów na inhalatornię solankową, otwartą plebanię dla wiernych, aplikację  rowerową oraz  przebudowę drogi Zwardoń-Oźna-Rycerka Górna pod kątem trasy rekreacyjno-rowerowej  ich realizacja będzie trwała ok. dwóch lat  tj. od stycznia 2019 do grudnia 2020 roku. Obecnie projekty czekają na ocenę Komitetu Sterującego. Ogłoszenie wyników planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

źródło: gazeta gminna Rajczy " W naszej gminie"

Udostępnij Drukuj E-mail