Gmina Radziechowy-Wieprz już po raz kolejny wzięła udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Organizowany od 2004 roku konkurs ma na celu wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody przyznane są w kategoriach:

- Najpiękniejsza wieś

- Najpiękniejsza zagroda wiejska

- Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

- Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)

- Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku)

W tym roku w szranki z Gminami z całego województwa śląskiego stanęły sołectwo Przybędza, walcząc o miano najpiękniejszej wsi oraz Juszczyna w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje. Juszczyna została nagrodzona za „Noc świętojańską". Komisja konkursowa, która odwiedziła gminę w lipcu tego roku, przyznała obu sołectwom wyróżnienia co jest dla gminy wielkim zaszczytem.

Dzięki ogromnej pracy społeczności lokalnej Gmina Radziechowy - Wieprz  jako jedyna otrzymała nagrody w dwóch kategoriach.

W dniu 24 listopada 2016r. w Sejmie Śląskim odbyło się uroczyste wręczenie pucharów oraz listów gratulacyjnych wszystkim zwycięzcom. Oprócz prestiżu, sukces w konkursie wiąże się również z nagrodą finansową

Celem konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody przyznane są w kategoriach:

- Najpiękniejsza wieś

- Najpiękniejsza zagroda wiejska

- Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

- Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)

- Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa. Wnioski przyjmuje Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 24 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podczas Forum Sołtysów podsumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach.

Zwycięzcy oprócz uroczyście wręczonych pucharów i dyplomów otrzymali także nagrody pieniężne.

 

Udostępnij Drukuj E-mail