W miniony poniedziałek 4 października w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora, podczas której omówione zostały najważniejsze problemy bieżące i tematy dotyczące Żywca.

Odnosząc się do alarmu powodziowego w Żywcu – Burmistrz uspokaja, iż sytuacja jest opanowana, nie ma niebezpieczeństwa powodzi, niemniej jednak stan alarmowy zostaje podtrzymany. Burmistrz Miasta Żywca zwrócił uwagę na konieczność działań, które należy wprowadzić, by w przyszłości nie było zagrożenia dla mieszkańców ulicy Isep i Pola Lisickich. Aktualnie przygotowywane są szczegółowe plany budowy odwodnienia tego terenu. W tej sprawie jest również poparcie wojewody Jana Chrząszcza, który zadeklarował wsparcie finansowe ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

Od najbliższego poniedziałku 10 października rozpocznie pracę specjalna komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej. Osoby te odwiedzą gospodarstwa domowe, na które w ostatnim czasie wpływało najwięcej skarg dotyczących opalania niewłaściwym paliwem (np. śmieciami, innymi odpadami). Komisja przeprowadzi rozmowy profilaktyczne mające na celu uzmysłowienie tym osobom, jak wielką szkodę wyrządzają sobie, sąsiadom i wszystkim mieszkańcom Żywca i regionu. W przypadku dalszych podejrzeń o niewłaściwe spalanie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (ustawa o ochronie środowiska), skierowana zostanie do takich gospodarstw kontrola, która pobierze spalony opał do badania. W przypadku potwierdzenia spalania niewłaściwym, szkodliwym dla środowiska paliwem – kara może wynieść do 5 tysięcy złotych.

W najbliższym czasie mieszkańców naszej gminy czeka również podwyżka cen za wodę. Oznacza to, że zapłacimy więcej o 1 zł na m3.

W żywieckim Parku pojawiła się pamiątkowa tablica poświęcona księżnej Marii Krystynie Habsburg. Burmistrz Miasta Żywca podkreślił, iż poczynione są starania dotyczące sprowadzenia do Polski prochów arcyksięcia Karola Habsburga i jego żony księżnej Alicji.

Trwają również rozmowy w sprawie nazwania rond żywieckich nazwiskami miejscowych bohaterów – patriotów.