Miejsce, które dzisiaj nosi nazwę „Jasna Górka” dawniej określano jako „Groń Komorków” lub „Kumorkowe”. Czasem pisano „Komorkowe”.

Na „Jasnej Górce” od XIV w. znajdowała się figura Matki Boskiej. Około XVII wieku zbudowano tu kaplicę. W tym czasie Ślemień należał do parafii Rychwałd. W 1623 r. Rodzina Komorowskich sprowadziła z Małopolski do kościoła parafialnego w Rychwałdzie obraz Matki Boskiej. Obraz zasłynął cudami. Mimo tego lud o „Groniu Komorkowym” nie zapomniał, lecz w dalszym ciągu gromadził się w kaplicy. Stało się to powodem zbrojnej interwencji Plebana Rychwałdzkiego i Suskiego, którzy zburzyli kaplicę. Po jej zburzeniu zapanowała powszechna żałoba, tak wśród tutejszych mieszkańców jak i przybywających pielgrzymów. Na miejsce zburzonej kaplicy w XIX wieku mieszkaniec Ślemienia Józef Pochopień ufundował figurę Matki Boskie, która do dziś tutaj stoi.

Koło figury znajduje się źródło, z którego woda płynie pod kościołem w nawie głównej, a stąd do Groty Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia.

Ksiądz Antoni Antałkiewicz wraz z ludem na 900-lecie Chrztu Polskiego pragnął wystawić piękną świątynię. Prace murarskie trwały od 1862 do 1866 r. W uroczystość Imienia Maryi w 1866 r. została poświęcona Kaplica na „Groniu Komorkowym” i odprawiono w niej pierwszą odpustową Sumę.

Od tego czasu miejscowi księża często odprawiają msze św., a lud gromadzi się tłumnie na Jasnej Górce u stóp Maryi. W ramach weryfikacji odpustów prowadzonych przez Stolicę Apostolską po roku 1967 święto Najświętszego Imienia Maryi przestało być świętem patronalnym tego kościoła. Obecnie Sanktuarium na Jasnej Górce nosi tytuł Narodzenia N.M.P. Uroczystości odpustowe odbywają się zatem stale w pierwszą i drugą niedziele września.

W ołtarzu wielkim znajduje się Obraz Matki Boskiej. Obraz ten został ofiarowany przez Panią Witkowską z Częstochowy w 1868 roku. Obraz zasłaniany jest obrazem namalowanym na płótnie przedstawiającym Najświętszą Maryję Pannę ze swymi Rodzicami Św. Joachimem i św. Anną. Dlatego 26 lipca odbywają się tutaj uroczystości z bardzo licznym udziałem wiernych.

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail