źródło informacji: gmina Ujsoły, CKSIR Ujsoły

zdjęcie w tle: GOK Ujsoły

źródło grafiki: katalog Interreg "Na szlaku kultur pogranicza"  Atrakcje turystycne pogranicza polsko-słowackiego Ujsoły- Zakamenne