"W związku licznymi interwencjami mieszkańców, związanymi ze stałym wzrostem liczebności psów wałęsających się po drogach publicznych, Wójt Gminy Rajcza zwraca się z apelem o trzymanie swoich psów w ramach własnych ogrodzonych nieruchomości. Stanowi o tym art. 10a ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który mówi o tym, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekunaBiegające bez nadzoru psy stanowią duże zagrożenie zarówno dla mieszkańców jak i przebywających w naszej gminie turystów. Szczególnie narażone na ataki ze strony psów są dzieci. Dlaczego? Ponieważ są małe, bardziej ufne i nie potrafią rozróżniać pierwszych sygnałów dawanych przez psa przed atakiem, często też na otwartej przestrzeni w drodze do szkoły nie mają możliwości schronienia się przed zagrożeniem. Pamiętajmy więc, że nasz z pozoru niegroźny pies może być sprawcą utraty zdrowia lub doprowadzić do ciężkiego kalectwa bezbronną osobę.

Właściciele psów często tłumaczą, że psy bez ich wiedzy pokonują zabezpieczenia i wychodzą poza teren ogrodzonej posesji. Jednak obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest zapobieżenie takiej sytuacji i zabezpieczenie posesji w taki sposób aby psy nie wydostawały się poza jej obręb.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."

zdjęcie i źródło: rajcza.com.pl

Udostępnij Drukuj E-mail