Restauracja "Myśliwska" przejdzie długo oczekiwaną metamorfozę. Budynek będzie przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Od stycznia do czerwca 2017 roku w Gminie Ujsoły przeprowadzone były  konsultacje społeczne w formie ankiet dotyczące dalszych działań Gminy  Ujsoły w kwestii zagospodarowania tej nieruchomości wraz z ekspercką analizą proponowanych wariantów.

Z podsumowania tejże ankiety wyszło, że mieszkańcy są zainteresowani przeznaczeniem budynku na cele mieszkaniowe (lokale mieszkalne i użytkowe) lub sportowo – rekreacyjne (basen, sauna itp.). Ta druga opcja została przez ekspertów wykluczona  ze względu na wysokie koszty jej realizacji i bieżącego utrzymania, brak dostępnych obecnie źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć. Eksperci po wstępnej analizie bardziej rekomendowali wariant pierwszy wskazując na to, że będą w przyszłości uruchamiane fundusze zewnętrzne, z których można pozyskać środki na przeznaczenie obiektu pod lokale mieszkalne i usługowe. Na korzyść tego wpłynęło  zapotrzebowanie  ludności na mieszkania oraz możliwość sprawnego zarządzania całym obiektem w przyszłości.

3 listopada  w Międzynarodowy Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się spotkanie  robocze Wójta Gminy Ujsoły z wiceministrem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Tomaszem Kożuchowskim  w sprawie włączenia Gminy Ujsoły do rządowego programu Mieszkanie +.

8 listopada br. Minister Andrzej Adamczyk, pełnomocnik ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości pan Tomasz Tomala oraz Wójt Gminy Ujsoły pan Tadeusz Piętka podpisali  w Krakowie list intencyjny w sprawie przystąpienia Gminy Ujsoły do programurządowego Mieszkanie +.

Od grudnia 2017 do czerwca 2018 roku będą trwać prace rządowo–samorządowego zespołu roboczego nad sporządzeniem koncepcji projektowej i określeniem kosztów zadania.

 Na II połowę  2018 r. planuje się podpisanie umowy inwestycyjnej i przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok.

źródło: Gazeta Ujsolska wydanie świąteczne

Udostępnij Drukuj E-mail